Bransjesesjoner

Hvordan jobber nordiske finanskonsern med utvikling av nye tjenester og produkter?

Bruk av digitale tavler og andre digitale verktøy i prosjektbasert virksomhet.

Hvordan sikrer vi at Lean-arbeid gir varige effekter for god pasientflyt i helsetjenestene?

Vi står overfor nye, store endringer i produksjonsmetoder i industrien som ofte omtales som den fjerde industrielle revolusjon, eller som Industri 4.0.

Det er ikke gratis å ta klimautfordringen på alvor. Men det blir enda dyrere å ikke handle i tide. 

Offentlig sektor utfordres stadig av endringer knyttet til ny teknologi, forventninger om høy grad av digitalisering og endret brukeratferd.

Abonner på vårt nyhetsbrev