BYGG OG ANLEGG

Bruk av digitale tavler og andre digitale verktøy i prosjektbasert virksomhet.

Bygg og anlegg - parallellsesjon dag 1

I denne seansen vil dere høre forskjellige selskaper fortelle om hvordan de har tatt i bruk digitale tavler og andre digitale verktøy i sin Lean-reise.

Du vil få høre om hvilke vurderinger og erfaringer de har gjort. Det vil være Digitale skjermflater i rommet slik at foredragsholdere vil demonstrere verktøyene.

Det vil være mulighet for deltagere å prøve disse.

* FM Strand AS, en av de ledende entreprenørene i Bergen, har det siste året tatt i bruk i DigiLean for avvik og forbedringshåndtering. I tillegg bruker de DigiLean som statusoppfølging av prosjektene fra byggeplass til den overordnede ledelsen.
Daglig leder Terje Nøttveit og Lean koordinator Johannes O. Borge kommer for å presentere dette for oss. Dette vil de gjøre "live" på skjermflater. I tillegg kommer Kaizen Solutions, firma som har utviklet DigiLean, for å presentere nye utviklinger.

* Helse Bergen:
Bruk av Lean Construction og VDC er sentrale deler av gjennomføringsstrategien for nytt barne- og ungdomssykehus på Haukeland. Foredragsholderne vil fokusere på hvordan digitale verktøy benyttes til å støtte opp under prosessene, og vil i stor grad benytte praktiske eksempler på digitale flater i møterommet. Blant annet ser vi nærmere på hvordan prosjektet jobber med 14-0 prosess før oppstart tavlemøter, bruk av digitale tavlemøter og oppføling av disse, KS-gjennomføring og fremdriftsplanlegging.
v/ Anita Topdal prosjektleder Lean, fremdrift og Systematisk ferdigstillelse, Helse Bergen HF, Tonje Pedersen Eidsnes ansvarlig digital samhandling og Daniel Nordvik, byggeleder for grunnarbeid, råbygg og fasade, Opak AS

* Kruse Smith v/Gunnar Skeie og Jon Sakarias Liknes.
Kruse Smith vil fortelle og demonstrere hvordan de bruker sitt egenutviklede produksjonssystem, iPG. Ved hjelp av iPG og touchskjermer på byggeplass har de tatt kontroll over planleggingen og oppfølgingen.

Les mer om konferansen her.

Meld deg på her.

Abonner på vårt nyhetsbrev