ENERGI

Det er ikke gratis å ta klimautfordringen på alvor. Men det blir enda dyrere å ikke handle i tide. 

De landene som blir best til å omsette lavutslippsutfordringen til nye muligheter er de landene som vil klare seg best i konkurransen fremover. I denne settingen har Norge allerede gode forutsetninger og muligheter, men det handler også om å gjøre ting smartere enn hva vi gjør i dag. Det handler både om muligheten og utfordringene innenfor eksisterende industri, og her vil olje, gass og energisektoren fp en nøkkelrolle. Men like mye handler det også om å utnytte teknologi på nye smartere måter.

I denne sesjonen vil du kunne møte, lære av og diskutere med Equinor, Otovo og Statkraft, forskjellige selskaper men likefullt høyinteressante løsninger for fremtiden. 

* Equinor v/Ann-Cathrin Vaage
* Otovo v/Simen Fure Jørgensen
* Statkraft v/Gaute Egeland Sanda

Les mer om konferansen her.

Meld deg på her.

Abonner på vårt nyhetsbrev