FINANS

Hvordan jobber nordiske finanskonsern med utvikling av nye tjenester og produkter?

Finans - parallellsesjon dag 1

I denne sesjonen vil vi høre hvordan nordiske finanskonsern jobber med utvikling av nye tjenester og produkter. Vi vil få en gjennomgang av hvordan større finansorganisasjoner med systemtekniske utfordringer og legacy klarer hurtig å utvikle og teste nye verdiforslag som tilfredsstiller kundenes behov. Det vil også gjennomgås hvordan dette i etterkant kan integreres og leve videre som en del av daglig drift. 

Sesjonen vil være interaktiv, med gruppearbeid og diskusjon med foredragsholderne. 

Møt representanter fra Sparebank1 SMN og Nordea:

Fra kontrollert kaos til full kontroll v/Børge Hov
SpareBank 1 SMN har gitt arbeid med kontinuerlig forbedring en ny forkledning – å kombinere prosess med mennesker og teknologi, LEAN med agil tilnærming og design thinking, brukerbehov med data og system, har resultert i dypere forståelse av reelle utfordringer og bedre styring av utvikling. Den helhetlige tilnærmingen har videre lagt til rette for bedre kundeopplevelser, bedre brukeropplevelser, nye teknologiske løsninger og mer effektive prosesser.

Nordea v/Kjersti Rekdal Skåre
Vi vil få høre hvordan Nordea jobber med utvikling av nye tjenester og produkter. Vi vil få en gjennomgang av hvordan en større finansorganisasjon med systemtekniske utfordringer og legacy klarer hurtig å utvikle og teste nye verdiforslag som tilfredsstiller kundenes behov. I sesjonen får vi en gjennomgang av hvordan nye pensjonsreguleringer kan løses med en kundefokusert Lean startup-tilnærming for å gi verdi utover å løse et compliance krav.

Abonner på vårt nyhetsbrev