INDUSTRI 4.0

Vi står overfor nye, store endringer i produksjonsmetoder i industrien som ofte omtales som den fjerde industrielle revolusjon, eller som Industri 4.0.

Endringer skjer i et hurtig tempo. Nye materialer anvendes, prosesser endres, automatiseres og digitaliseres. Nye produkter, forretningsmodeller og distribusjonskanaler etableres og endrer i mange tilfeller fundamentalt eksisterende markeder.
Mulighet for lagring av store mengder data, stadig bedre infrastruktur for utveksling av data og en rivende utvikling i tilgjengelig programvare, har bidratt til digitalisering av produkter og produksjonsprosesser.
En følge av at sensorer i økende grad blir integrert i produkter og enhetene blir koblet til internett (Internet of Things, IoT), er at tjenester som tidligere har kommet før eller etter produksjonen nå er integrert i selve produksjonen.
Møt våre spennende bedrifter som har vært på en Industri 4.0 reise, hør deres refleksjoner og erfaringer og diskutere med dem for økt innsikt og læring.

Abonner på vårt nyhetsbrev