OFFENTLIG SEKTOR

Offentlig sektor utfordres stadig av endringer knyttet til ny teknologi, forventninger om høy grad av digitalisering og endret brukeratferd.

Hør hvordan ulike institusjoner i offentlig sektor deler sine erfaringer fra deres endringsreiser og hvordan de omfavner Lean-prinsipper i transformasjonene de står i.

Sola kommune
v/Karoline Lext
Sola kommune har det siste året arbeidet med automatisering av arbeidsprosesser gjennom RPA (robotic process automation).
I november 2018 startet de med en erkjennelse av at dette var noe de ville ha god nytte av, men som de hadde svært begrenset kunnskap om. De arbeidet lenge for å opparbeide mer kunnskap, og startet ikke RPA-prosjektet sitt før i april 2019.
Gjennom pilotprosjektet har de bygget kompetanse og tatt i bruk et metodeverk for prosessforbedring og RPA-arbeid. I dag arbeider de selvstendig med RPA med et eget RPA-team og egne utviklere.
Deres digitale medarbeider har allerede overtatt flere arbeidsprosesser.

Alver kommune – hvordan benyttes Lean i sammenslåingen av kommunene Meland, Radøy og Lindås
v/Ingunn Gjærde
I Nordhordland byggjer Lindås, Meland og Radøy nye Alver kommune. Ingunn Gjærde er kommunikasjonsrådgivar i Alver, og ein sentral prosessrettleiar i arbeidet med å etablere den nye kommunen 1. januar 2020.
Arbeidet med å byggje kommunen er organisert i eit program med om lag 100 prosjekt. Prosjektleiarane jobbar systematisk med overgangen til Alver, og har nyleg tatt i bruk ein nyutvikla metode for å designe nye arbeidsprosessar.
Metoden er ein forenkla verdistraumanalyse og set leiarane i stand til å kartleggje korleis dei tilsette jobbar i dag og hente gode idear til ein ny, felles praksis for Alver. Kva har vore suksessfaktorane?
Den metodiske tilnærminga er eit frampeik til det vi ønskjer skal vere ein kultur for kontinuerleg forbetring i Alver kommune.

Arkivverket
Arkivverket blir påvirket av digitaliseringen av samfunnet slik at de må gjøre fundamentale endringer i hvordan de utfører deres samfunnsoppdrag. Det medfører at virksomheten må gjennom en radikal omstillingsprosess.
Endringsreisen startet for 5 år siden, og en av de viktigste forutsetningene for Arkivverket har vært å ha høyt tempo i denne prosessen. Siden den gang har utfordringene stått i kø, og etaten har tatt i bruk helt nye arbeidsmåter for å finne løsninger: Fra manuelle arbeidsprosesser til automatisering, fra prosjekt til produkt, fra tradisjonell historisk kompetanse til IT spesialistkompetanse, fra fossefallsmetodikk til agil tenkning, fra hierarki til økosystem, fra etatsfokus til sektortenkning. Arkivverket er nå midt inne i sine endringer og gir i presentasjonen et innblikk i hva som har vært de mest overraskende hindringene, hvordan de ble løst og hva som er de viktigste suksessfaktorene for radikale endringer i hurtigtempo.
Strategidirektør Guri K. Lande vil fortelle om endringsreisen.

NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap - Fakultetets endringsreise, kontinuerlig forbedring gjennom arbeid med kultur og struktur
v/Anne Rossvoll
Vil dele:
* hva vi har lært gjennom vår endringsprosess, og ideer om hvordan drive endring og medvirkning  
* hva vi mener er suksessfaktorer i vår endringsprosess
* hva vi mener vi har gjort av feil
* hvordan du som leder kan utvikle god endringspraksis i en organisasjon gjennom involvering av ledere, medarbeidere og fagforeninger 

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) har de siste årene vært gjennom en betydelig endringsreise hvor det er gjort store endringer fra 2015 og frem til i dag . Fakultetet har ca. 1300 ansatte og 7000 studenter, og bakteppet for endringsreisen er fusjonen som ble gjort med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund januar 2017. Denne hadde blant annet som formål å legge til rette for å hente gevinster gjennom fusjon med større og robuste faglige enheter og fysisk samlokalisering.

Offentlig sektor - parallellsesjon dag 1.

Meld deg på Leankonferansen her.

Les mer om Leankonferansen.

Abonner på vårt nyhetsbrev