Daniel Nordvik

Opak

Daniel Nordvik er byggeleder for grunnarbeid, råbygg og fasade hos Opak AS.

Han bidrar i sesjonen Bygg og anlegg konferansedag 1.