Gaute Egeland Sanda

Statkraft

Gaute Egeland Sanda er VP Improvements i Statkraft.

Han bidrar i parallellsesjonen Energi på konferansedag 1.