Gert Frick

Gert Frick er en av Sveriges mest erfarne Lean-ledere. De siste 10 årene har han ledet forbedringsarbeidet både i Scania og i Volvo Cars og har vært en viktig inspirasjonskilde for utviklingen av temaer i Lean Forum Norge.
Gert vil i avslutningssekvensen i plenum dele sine erfaringer og presentere de viktigste elementene i å lykkes med Lean for 10 år siden og i dag. Hva har endret seg i leanarbeidet når digitaliseringen endrer de fleste bransjer?

Frick bidrar i plenumssesjon konferansedag 2.