Hilde Apold

Sykehuset Telemark

Hilde Apold er Seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon Sykehuset Telemark.

Hun bidrar i sesjonen "Ledelse for forbedring i helsesektoren".