Kjetil Kristiansen

EY

Kjetil har jobbet i EY i over 12 år og har mye erfaring fra arbeid med blant annet organisasjonsutvikling og HR-transformasjoner. 

Han bidrar i sesjonen "Ledelse for forbedring i helsesektoren" konferansedag 1.