Mari Sundli Tveit

NHO

Mari Sundli Tveit er Direktør, Område Politikk i NHO.
Hun var tidligere rektor ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, fra 2014 til 2019. Hun var prorektor ved UMB i perioden 2010 til 2013.

Sundli Tveit var styreleder i Universitets- og høgskolerådet fra 2017 til 2019. Hun har vært styremedlem i European University Association siden 2015, og er gjenvalgt til 2023. Hun sitter også i styret ved Chalmers Tekniska Høgskola i Gøteborg. Hun har sittet i en rekke styrer i akademia, blant annet Norges forskningsråds divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø og vært nestleder i styret for Senter for Gunnforskning (CAS) ved Videnskapsakademiet.

Mari Sundli Tveit er utdannet naturforvalter og er professor i landskapsarkitektur.

Hun deltar i plenumssesjon konferansedag 2.