Marius Røstad

Ruter

Marius leder avdelingen Nye kundetjenester i Ruter, som jobber med komromissløs kundeorientering. De jobber sammen med kundene på en helt ny måte, som setter premiss for alt som skal lages.
Han vil fortelle om hvordan de jobber med kundene for å skape en ny digital mobilitetsopplevelse i regionen.