Nikolai Astrup

Digitaliseringsminister

Digitaliseringsministeren har ansvar for IKT-politikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråden har også ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg har statsråden ansvaret for Altinn, næringsrettet IKT, Digital21, og ressurser til IKT-forskning.

Digitaliseringsministeren deltar på åpningen av konferansen.