Richard Berglund

Rise IVF AB

Richard Berglund er Prosjektleder i Rise IVF AB.

Han bidrar i parallellsesjonen ProduktivitetsSpranget på konferansedag 2.