Soban Ahmad

Sporveien

Soban Ahmad er ressursoptimaliserer i billettkontrollen hos Sporveien

Han bidrar i parallellsesjonen "Kunden i fokus" på konferansedag 2.