Ylva Erbach

Ylva Erbach har vært leder for bemanning, T-banen og Billettkontrollen i Sporveien.

Billettkontrollen i Sporveien leverer kollektivtransport og billettkontroll til Ruter. De er godt synlige i bybildet og har et spesielt kundeforhold til dem de kontrollerer. De vil fortelle om den lange reisen fra å bli målt på gebyrer til å sikre respektfulle kundemøter som skaper varig betalende reisende. Hvordan dette var mulig, hva de har gjort, både fra et leder- og medarbeiderperspektiv og særlig fra et kundeperspektiv. 

Hun bidrar i parallellsesjonen "Kunden i fokus" på konferansedag 2.