Åpning av konferansen: Et bærekraftig fremtidig arbeidsliv

Vi står ovenfor større utfordringer enn noen gang. Vi blir stadig en mer integrert del av verden, vi må i større grad ta ansvar overfor klimautfordringen og vårt velferdssamfunn er bygd på et konkurransedyktig privat og offentlig næringsliv.

  • Vil du være med å løfte frem disse utfordringene?
  • Vil du være med å diskutere veivalg og handling?

På åpningen av vår Jubileumskonferanse, 10 år skal markeres, møter du Digitaliseringsminister Nikolai AstrupOle Enger og Jan Christian Vestre, Vestre AS, som trekker opp spennende perspektiver og tanker for fremtiden. 
Dette vil sette en fantastisk ramme for to spennende dager på Quality Expo Fornebu.

Meld deg på Leankonferansen her.

Les mer om Leankonferansen.

Abonner på vårt nyhetsbrev