Temasesjoner

En unik mulighet til å skape varige endringer og en selvgående virksomhet innen Lean.

Hvordan kan ledere, team og organisasjoner jobbe smartere på tvers?

Spiller Lean og Digitalisering på lag, forsterker de hverandre eller er det to motpoler som stikker kjepper i hjulene for hverandre? 

Lean gir verdi til både kunder og medarbeidere.

Etter hvert som ny og ikke minst digitale teknologier gjør sitt inntog i bedriftene innebærer dette at stadig flere arbeidsoppgaver blir tatt over av og utført av teknologiene. 

Brukersentrert metode for problemløsning og innovasjon.