DESIGN THINKING

Brukersentrert metode for problemløsning og innovasjon.

Design Thinking - parallellsesjon dag 2

Design Thinking er en brukersentrert metode for problemløsning og innovasjon som har blitt omfavnet av selskaper i alle industrier. I denne sesjonen vil DNV GL og SHE gi deg konkrete eksempler på hvordan de har benyttet Design Thinking tilnærming for å skape endring, resultater og nye tjenesteområder.  

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV GL er en global kompetansebedrift som leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. 

Oppdragene til DNV GL leveres som regel på tvers av enheter i forskjellige land. I dag går mye ressurser til internkontroll og behandling av avvik forbundet med internhandel. 

Prosjektet som Morten Refsdal vil presentere ble igangsatt med ambisjon om å fjerne rotårsakene til avvikene, ved bruk av menneskesentrert tilnærming, for å eliminere tidkrevende arbeid før, underveis og i etterkant av oppdrag.
Prosjektet ble gjennomført på tvers av forskjellige forretningsenheter i DNV GL og med et flerfaglig team fra Deloitte, med en designdrevet tilnærming til problemløsning. I denne interaktive sesjonen vil du få bryne deg, hands-on og sammen med andre, på faktiske problemstillinger fra prosjektet.  

Du vil få anvendbare metoder og verktøy og kanskje en ny ambisjon som du kan teste på dine kolleger?

Heidi Aven, CEO og grunnlegger av SHE, gir oss en kort innføring i SHE og hvordan de jobber med Design Thinking. Sammen med EY Seren ser vi på hvordan Design Thinking kan brukes som metode for å skape konsepter og løsninger som gir varige endringer i bedriften og samfunnet forøvrig. Heidi vil gi deltagerne en spennende og reell utfordring som vi jobber videre med i en lærerik og morsom workshop. Her vil du både få lært mer om Design Thinking, og være med å løse et reelt case for SHE.

Les mer om SHE her: https://shecommunity.no/

Les mer om konferansen her.

Meld deg på her.

Abonner på vårt nyhetsbrev