LEAN LEDELSE MELLOM SILOER

Hvordan kan ledere, team og organisasjoner jobbe smartere på tvers?

Spør du ledere om hvilke organisatoriske relasjoner de prioriterer i det daglige, vil de fleste svare "de vertikale". Spør du derimot om hvor i organisasjonen den største verdien skapes for kundene eller brukerne, vil mange svare "horisontalt". 

En stadig større andel av de problemene organisasjonen skal løse kan ikke lenger løses innenfor organisatoriske siloer. Hvordan endrer det lederrollen? Hva kan man ta med fra Lean-filosofien for å lykkes og hvordan kan ledere jobbe på nye måter for å skape verdier på tvers?

I denne sesjonen utforsker vi disse problemstillingene i tre deler:

  • Først gjennom innlegg fra tre perspektiver: en erfaren Lean-organisasjon (KLP), en start-up med suksess (Spacemaker) og en forsker som har sett nærmere på Lean og lederrollen (fra NTNU)
  • Etter innleggene utforsker vi problemstilliingene ytterligere gjennom et scene-intervju med de tre bidragsyterne
  • Til slutt angriper vi noen spissede problemstillinger gjennom et "hackathon". Et "hackathon" innebærer kreativ problemløsning i mindre grupper, der fagpersoner er tilgjengelig for å berike diskusjonen og løsningsutviklingen

Vi legger opp til en inspirerende og aktiverende sesjon, som kjøres sammenhengene fra 09:40 - 13:00 (med korte pauser underveis).

Lean ledelse - parallellsesjon dag 2.

Meld deg på Leankonferansen her.

Les mer om Leankonferansen.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev