MENNESKE OG MASKIN/ORGANISERING 4.0

Etter hvert som ny og ikke minst digitale teknologier gjør sitt inntog i bedriftene innebærer dette at stadig flere arbeidsoppgaver blir tatt over av og utført av teknologiene. 

Dette får store konsekvenser for fordelingen av arbeidsoppgaver innad i virksomhetene, ikke bare mellom mennesker og maskiner, men også mellom mennesker. Det betyr videre at teknologiene sitt inntog også påvirker organiseringen av arbeidet. Hvem innehar hvilke roller og funksjoner og hvordan fordeler dette seg horisontalt og vertikalt? Hvordan påvirker en slik ny fremtidig organisering av arbeid kompetansebehovet, og hvordan påvirker dette nye organisatoriske landskapet lederskapet? På den ene side frigjøres det kapasitet til å utføre andre og/eller nye arbeidsoppgaver, men samtidig vil denne endringen i fordeling av oppgaver også kunne påvirke arbeidets attraktivitet! Det hele vil rammes inn med innlegg fra ulike perspektiver og ståsteder, og skape en interessant og god ramme for aktive plenumsdiskusjoner.

I sesjonen bidrar bl.a.:

Meld deg på Leankonferansen her.

Les mer om Leankonferansen.

Abonner på vårt nyhetsbrev