PRODUKTIVITETSSPRANGET

En unik mulighet til å skape varige endringer og en selvgående virksomhet innen Lean.

Produktivitetsspranget - parallellsesjon dag 2

Produktivitetsspranget er en nasjonal Leansatsing fra Lean Forum Norge støttet og finansiert av Stiftelsen Teknologiformidling. Programmet er rettet mot SMB segmentet og går over 18 måneder.
.
I Produktivitetsspranget ser bedriftene tydelige effekter av forbedringsarbeidet i sine pilotområder. I tillegg til at de gjennom bred involvering har greid å skape engasjement, nysgjerrighet, samt bedre samsyn og kommunikasjon i organisasjonene, så er det flere av bedriftene som rapporterer om økt produktivitet og positiv utvikling på andre målbare resultater.

.
Møt representanter fra Furnes Jernstøperi, Dokka Fasteners, Midthaug, Bussbygg og Partnerplast og delta i deres læring, refleksjoner og de erfaringer de har gjort seg på sin drøye et års reise med Produktivitetsspranget.

Abonner på vårt nyhetsbrev