Samarbeidspartnere

FORSKNINGSRÅDET

Norges Forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Det er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljø med tilknytning til forskning og utvikling (FoU). Hjemmeside

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Hjemmeside

KS

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler) er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter. Hjemmeside

LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 890 000 medlemmer er organisert i 23 fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner. Hjemmeside

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge, og har mer enn 23 000 bedrifter som medlemmer. Medlemsbedriftene spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. Hjemmeside

NORSK INDUSTRI

Norsk Industri organiserer ca. 2550 bedrifter med ca. 130 000 ansatte spredt over hele Norge. Medlemsbedriftenes interesser er Norsk Industris viktigste fokus. Norsk Industri er engasjert i de mest industri- og næringspolitiske spørsmål av i dag. Hjemmeside