Lean Lab Norge

Lean Lab er Norges første fullskala treningssenter for alle typer virksomheter som ønsker å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring. Med utgangspunkt i Lean Management leverer Lean Lab work shops og trening innen arbeidsmetodikk for effektivisering og forbedring.

 

Hvorfor Lean Lab?

Alle virksomheter opplever et stadig økende behov for å strømlinjeforme og effektivisere sine prosesser. For nær sagt alle typer virksomheter er innføring og bruk av ny teknologi sentralt for å forbedre sine arbeidsprosesser, men i dagens globale verden er ny teknologi stort sett tilgjengelig for alle. Det er derfor måten man bruker teknologier og hvordan man utvikler, produserer og markedsfører sine produkter og tjenester på som avgjør om en overlever i et sterkt konkurranseutsatt marked.

Forståelsen av hva det innebærer å ha effektive prosesser, der interaksjon mellom teknologier, menneske og miljø er essensielt. Spesielt viktig er dette viktig i et høykostland som Norge.

Mange virksomheter i utlandet har simulatorer hvor man trener på bruken av sentrale forbedringsverktøy for å forbedre teamets arbeidsprosesser og slik møte kundenes krav på en bedre måte. Nå kan dette tilbys i Lean Lab sine lokaler på Raufoss.

Lean Lab er helt bransjenøytralt og kan benyttes av ulike typer virksomheter som ønsker å komme videre med sine forbedringsprosesser.

Les mer på www.leanlabnorge.no