Leanprisen 2011

Jæger Automotive ble vinner av Leanprisen 2011.

 

Den første nasjonale Lean-prisen ble torsdag 30.november utdelt på Lean Forum Norges store årskonferanse. Tanken bak en Lean-pris er å løfte frem fokuset som Lean filosofien har på samarbeidsorientert lederskap og medarbeiderdrevet innovasjon.

Prisens formål er å gi anerkjennelse til virksomheter som har tatt i bruk Lean-teknikker og tankegang, samt inspirere flere bedrifter til å ta i bruk denne tankegangen og metodikken.

Kandidatene til årets Lean-bedrift har gjennomgått to evalueringsrunder av en komité bestående av noen av landets fremste Lean eksperter. Tre bedrifter ble nominert: REC Wafer på Herøya, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Toyota Jæger.

Nærings- og handelsminister Trond Giske var til stede på konferansen for overrekkelse av prisen, som i år gikk til Jæger Automotive.

Ved mottakelse av prisen fremhevet administrerende direktør Torgeir Halvorsen kundens betydning. Han mente at Toyotas sterke fokus på hele tiden å forbedre kjøps- og eierskapsopplevelsen er driveren av alt forbedringsarbeid. Halvorsen takket også de ansatte for deres store innsats og engasjement, og ga uttrykk for stolthet av å bli kåret til Norges beste Lean-bedrift.  På scenen sammen med Halvorsen var tre fra ledergruppen i Jæger: Rolf Paulsen,  Einar Djupvik og Bjørn Kjetil Hus.

– I kveld skal vi på en stor årlig Toyota samling. Denne handler om å revitalisere ”The Toyota Way ”- Toyota – kulturen. Denne prisen gir ikke bare oss i Jæger et løft, men vil også inspirere hele organisasjonen, sa han.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev