Leanprisene 2013

ÅRETS NORSKE LEANVIRKSOMHET OG ÅRETS LEANPROSJEKT

Årets Leanvirksomhet
Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem. Virksomheter (hele eller avdelinger) i Norge som arbeider med Lean metodikk og tankegang kan melde seg på. 

Årets Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene til en fagkomité.

Årets Leanprosjekt

Den nye prisen (fra 2013) har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhet. Det er snakk om et konkret forbedringsprosjekt, og ikke "innføringsprosjektet" for Lean i virksomheten.
Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. Vinneren av Årets Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

Årets Leanvirksomhet 2013: Alcoa Mosjøen

Årets Leanprosjekt 2013: Westcon

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev