Leanprisene 2016

Lean Forum Norge kåret Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på årskonferansen 8. - 9. november.

Prisen Årets norske Leanvirksomhet har som formål å løfte fram virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem. Årets norske Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene til en fagkomitè.

Prisen Årets norske Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets norske Leanvirksomhet. Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Lean Forum Norge sin årskonferanse. Vinneren av Årets norske Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

Se utdeling av prisene her:
Årets norske leanvirksomhet
Årets norske leanprosjekt

Årets vinnere ble:
- Årets norske Leanvirksomhet: EiendomsMegler 1 Midt-Norge (bilde øverst)
- Årets norske Leanprosjekt: Sykehuset Innlandet, Kirurgisk Avdeling (bilde nederst)