Årets Leanprosjekt 2018

Prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. 
Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhet.

Søknadsfristen for Årets Leanprosjekt er 1. oktober.

Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. 
Vinneren av Årets Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

Vinnerne av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Leankonferansen i Oslo 6. - 7.november 2018 . 
I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

.

Søknadsskjema_Årets norske Leanprosjekt 2018