Leanprisene 2020

Som tidligere år vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på Leankonferansen 17.-18. november.

Søknadsskjemaer og mer informasjon til søkere blir lagt ut her innen påske.