Leanprisene 2021

Lean Forum Norge delte ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på Leankonferansen 9.-10. november.

Årets norske Leanvirksomhet 2021 ble Finnfjord. 
Les mer om vinneren her.

Årets norske Leanprosjekt 2021 ble "SMART Butikkdrift" v/Obs - Coop Norge.
Les mer om vinneren her.