Informasjon og søknadsskjemaer

Som tidligere år vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på Leankonferansen som i år er 8.-9. november.

Informasjon om prisene og søknadsskjemaer finner du her:

ÅRETS LEANVIRKSOMHET 2022

Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, gi disse virksomhetene anerkjennelse og sørge for at andre virksomheter kan lære og bli inspirert av dem.

Virksomheter, både private og offentlige i Norge som arbeider med Lean-metodikk og -tankegang, kan melde sin interesse for å bli vurdert i skjemaet du finner her:

Søknadsskjema Årets norske Leanvirksomhet 2022.pptx

Søker kan være en avdeling eller hele virksomheten. Virksomheter må melde sin interesse, med kort info om virksomheten, innen 1. juli.
Frist for endelig underlag er 9. september.
Årets Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene i en fagkomité. 

Vurderingene tar utgangspunkt i J. Likers 14 prinsipper. I tillegg vurderes følgende momenter:

  • Kundeverdi
  • Flyt, effektivitet og sløsing
  • Respekt og involvering
  • Hvordan ledelsen involveres
  • Problemløsning

I tillegg ser vi på

  • HMS
  • Bunnlinjen
  • Medarbeidertilfredshet

og hvordan det jobbes strategisk med FNs klimamål. 

De virksomheter som besøkes av fagkomiteen, får en kort tilbakemelding med en vurdering av styrker og mulige forbedringer.

 

ÅRETS LEANPROSJEKT 2022

Prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhet.

 Søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema Årets norske Leanprosjekt 2022.pptx

Fristen for underlag til Årets Leanprosjekt er 7. oktober.
Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. Vinneren av Årets Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger. 

Vinnerne av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris som deles ut på Leankonferansen den 8.- 9. november 2022. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev