Nyheter

 

Lean Forum Tromsø inviterer til fagseminar med tema: "Lean som forbedringsmetodikk - hvordan viser vi at det faktisk virker?".

- Vi må se på hva prosessindustrien gjorde på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Det er samme omstillingsprosess som vår industri må gjennom de nærmeste årene. Det sier konserndirektør i Statoil, Anders Opedal.

Årets konferanse har hovedtema "Det nye arbeidslivet - Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter".

Hvordan kan en bilprodusent forbedre helsevesenet? Svar: Bare spør Liseth Urias.

Lean Forum Norge inviterer til årsmøte torsdag 17. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Også i år etterfølges årsmøtet av en faglig del.

Temaet for samlingen, som vil foregå hos SINTEF Teknologi og samfunn er: "Strategiarbeid - et påtvunget ritual? Strategiprosessen i praksis".

Med over 13.000 gjennomførte forbedringer over ni år, et sterkt kundefokus og meget gode forbedringer i ledetid og kvalitet, har Gilje Tre utmerket seg.

LEAN-dagen, som arrangeres på Høgskolen i Sørøst-Norge campus Porsgrunn, vil ha tema "Forankring av endringsprosjektet i ledergruppa".

Temaet for kvelden er "Lean og innovasjon - hvordan kan kontinuerlig forbedring og innovasjon kombineres?" Storebrand og ISS Facility Services vil fortelle om hvordan de kombinerer Lean og innovasjon til å oppnå effektivisering og utvikling av sine tjenester.

Årets Lean-seminar vil inneholde presentasjoner av spennende leanprosjekt innen ulike bransjer - både privat og offentlig tjenesteyting. Det vil være en egen bolk med fokus på organisasjons- og produktutvikling samt eget kveldstilbud.

Lean Forum Bergen arrangerer sin årlige Leandag den 25. februar. Temaet for Leandagen 2016 er: "Hva skal til for en god oppstart", med fokus på den utfordrende oppstarten, hvordan komme i gang, og hvordan skape lederforankring og entusiasme for forbedringsarbeidet.

Bygg- og anleggsbransjen må bli mye mer produktiv. Da må aktørene i byggeprosjekter samarbeide bedre.
Dette skriver Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge, i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Lean Forum Nordvest inviterer til studietur i Stavanger-regionen, hvor de skal besøke Gilje Tre (Årets norske Leanvirksomhet 2015) og Laerdal Medical.

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Gjesdal kommune skal innføre Lean i fire av sine virksomheter, og skal lære av bl.a. Gilje Tre.

Se situasjonsbilder, intervjuer og presentasjoner fra to innholdsrike konferansedager, som samlet godt over 500 deltakere.

Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) ved Ullevål, Oslo Universitetssykehus, vant prisen Årets norske Leanprosjekt. De presenterte prosjektet "Med LEAN i kampen mot genetiske sykdommer".

Gilje Tre AS mottok prisen "Årets norske Leanvirksomhet 2015" under Lean Forum Norges årskonferanse, med tema "Innovasjon og omstilling", på Quality Hotel Expo Fornebu i dag. Fjorårets vinner, FINN.no, representert ved Mirja Weston sto for utdelingen.

Årets Leankonferanse samlet over 500 deltakere. Næringsminister Monica Mæland innledet første del av konferansen, hvor temaet var "Fra særstilling til omstilling".

Temaet er "Lean strategi og operativ drift - hvordan skape sammenheng for å nå strategiske mål?".

Abonner på vårt nyhetsbrev