Nyheter

 

Lean Forum Bergen inviterer til medlemsmøte på HiB 16. juni i forbindelse med EXPO 2016.

Lean Forum Midt-Norge, i samarbeid med NTNU og NCEI, arrangerer seminar om "Lean for kundeorientert produksjon (Quick Response Manufacturing)".

Det er nye og trangere tider, da må bransjen lære seg omstilling.

Vestre Toten kommune omtales som en foregangskommune på Lean forbedringsarbeid i offentlig sektor.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos Shell på Råket i Kristiansund torsdag 2. juni fra kl 14.00.

Kan man virkelig bruke verktøy utarbeidet for vareproduksjon i helsesektoren?

Hvorfor har norske fabrikksjefer begynt å interessere seg for japansk filosofi? Og hvorfor er kultur og holdninger alfa og omega i en bedrift som produserer vinduer?

LEAN-Konferansen Østfold er en konferanse om LEAN-basert omstilling, innovasjon og effektivisering i privat og offentlig sektor med digitalisering som virkemiddel.

- Bruken av Lean har vært avgjørende for å få opp produktivitet og effektivitet. Det sier Trond Hagerud, adm.dir. i Mapei. Bedriften, som ligger i Nord-Odal, har gjennomgått en rekke utvidelser og oppgraderinger, og huser i dag 150 ansatte.

- I Harley Davidson var vi best i bransjen og så ikke mulighetene til forbedringer i produksjonen, fortalte Don Kieffer til deltakerne på LEAN-dagen i Stavanger Forum. Parallellene til olje- og gassindustrien i Stavanger-regionen var åpenbare.

Næringsminister Monica Mæland la i dag ned en annerledes grunnsten for Bergens første Snøhetta-bygg.

Kommunal- og moderniseringsministeren presenterer sin rykende ferske arbeidsgiverstrategi for staten. – Topplederne må engasjere seg mer i arbeidet med å skape moderne og attraktive arbeidsplasser. De kan ikke bare overlate det til HR-avdelingene, sier Sanner.

Lean-dagen er Stavanger-regionens nye møteplass for alle som er opptatt av forbedring, kvalitet og å jobbe smartere. Don Kieffer, tidligere Harley-Davidson-toppsjef, topper det faglige programmet som ellers består av foredragsholdere fra flere av de aller beste bedriftene og offentlige virksomhetene innen Lean.

Leaninspirerte arbeidsmåter kan ha en positiv innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet. Det viser en omfattende studie som KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) har gjort om organisasjonsendringer innen helsevesenet.

Gilje Tre AS ble kåret til "årets norske Leanvirksomhet" på Lean Forum Norges årskonferanse i november, og inviterer til bedriftsbesøk. Det er fortsatt noen ledige plasser igjen.

Lean Forum Norge deler også i år ut prisen for årets Leanvirksomhet og Leanprosjekt, og vinneren blir kåret på Leankonferansen i november. Informasjon om prisene og søknadsskjemaene er nå klare, og vi ønsker velkommen til å søke.

Lean Forum Innlandet i samarbeid med Vestre Toten kommune inviterer til et spennende program på sin Leandag 12. mai.

Det sier Sverre Narvesen, leder i NCE Raufoss. Han mener at produktivitetsvekst er en forutsetning for våre konkurranseevne og fremtidige velferd. Derfor må vi fri oss fra forestillingen om at produktivitet er så vanskelig.

Lean Forum Tromsø inviterer til fagseminar med tema: "Lean som forbedringsmetodikk - hvordan viser vi at det faktisk virker?".

- Vi må se på hva prosessindustrien gjorde på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Det er samme omstillingsprosess som vår industri må gjennom de nærmeste årene. Det sier konserndirektør i Statoil, Anders Opedal.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev