Nyheter

 

Lean Forum Tromsø sitt årsmøte er flyttet fra 2. mai til 11. mai 2015, kl 14.00-15.30.

Lean Forum Norge inviterte til studiebesøk hos FINN.no kundesenteret den 27.april. Arrangementet ble raskt fullbooket med deltakere fra mange bransjer, både privat og offentlig sektor.

Som tidligere år vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt.

Fire multinasjonale Kongsberg-bedrifter fikk raskere produktutvikling med færre ingeniørtimer.

Det ble for tredje gang arrangert en meget vellykket Leandag i Innlandet. Nærmere 300 personer hadde tatt veien til kulturhuset på Raufoss for å lære mer om leanfilosofien.

Forskningsrådets nye hovedstrategi - Forskning for innovasjon og bærekraft - ble nylig vedtatt av hovedstyret. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020.

Innovasjon er altfor viktig til å drives av noen få produktutviklere. – Vi må begynne å involvere alle medarbeiderne, mener LOs Anthony Kallevig. 

Raufossbedriften Hexagon Ragasco har mangedoblet produktiviteten og produserer lønnsomt i Norge i konkurranse med globale aktører. Bedriften er kåret til Norges smarteste industribedrift 2015.

Bedre arbeidsmiljø, bedre resultater og mindre sykefravær er foreløpig status etter at Nordre Land kommune gjennomførte et leanprosjekt.

150 personer deltok på Lean Forum Nordvest sitt første heldags Lean-seminar 28. april

Aker Solutions strategi for et turbulent marked.

Etter to år med fokus på mindre Lean-prosesser prioriteres nå en større Lean-prosess som involverer og mobiliserer hele organisasjonen.

Mandag 27. april setter Lean Forum Oslo Lean-ledelse på programmet. Deltakerne vil få høre om hvordan Lean-satsningen til NSB og Gjensidige er koblet til ledelsesstrategien. I tillegg til disse to foredragene vil det bli avholdt årsmøte for Lean Forum Oslo.

Lean Forum Stavanger ønsker velkommen til samling om Lean og forbedrings- og kommunikasjonsverktøyet A3.

-Du skal aldri bekymre deg for å gjøre produktet for enkelt, fastslår Lean Startup-guru Eric Ries. Her er hans seks veier til å finne "minimumsproduktet".

Hos Eiendomsmegler 1 Midt-Norge henger arbeidsmiljø og prestasjoner tett sammen. Åpenhet, tillit og tett samarbeid har gitt gode resultater for både arbeidsmiljø og salg. Dette har de laget en film om.

Under spilldagen fikk deltakerne en enkel introduksjon til hva Lean er, og hvordan bruke tankesettet i Lean i forbedringsarbeidet sitt.

Årsmøtet ble avholdt 26. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. I tillegg var det en faglig del ved Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen: "Best i verden, dårligst i Norden".

Lean Forum Norge arrangerer studietur til vinner av Årets norske Leanprosjekt 2014, KLP Banken AS, 4. juni.

Lean Forum Norge arrangerer studietur til vinner av Årets norske Leanvirksomhet 2014, FINN.no, 27. april.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal