Nyheter

 

Statsbygg og Riksantikvaren har funnet en arbeidsform som effektiviserer og forenkler oppgavene.

Etter 35 Læringslean-prosesser i ulike enheter i Harstad kommune, ser kommunen potensialet til forbedringer på flere nivåer, og er nå moden for videre satsning og ytterligere forsterking gjennom Læringslean "fase 2".

Tirsdag 10. februar setter Lean Forum Oslo organisering av Lean på programmet.

Etter gode resultater fra oppgraderingen av Haugesund fengsel har Statsbygg valgt å benytte seg av den samme metoden når de nå bygger ny kunsthøyskole i Bergen.

Siden 2011 har Hydro vært en av hovedaktørene i det nasjonale forskningsprogrammet "Lean Operations", som har sett på bruken av lean-teknikker i norske bedrifter. Hydros bruk av produksjonssystemet AMPS blir sett på som et av de beste eksemplene i de endelige forskningsresultatene.

Se intervjuer og situasjonsbilder fra vår årskonferanse, som samlet nærmere 600 deltakere.

Monica Rolfsen lanserte under Lean Forum Norge sin årskonferanse 2014 boka "Lean blir norsk"; en bok som viser resultatene fra forskningsprosjektet Lean Operations.

Produktivitet sto på agendaen under Lean Forum Norges årskonferanse 12. november.

FINN.no sitt Kundesenter mottok prisen "Årets norske Leanvirksomhet 2014" på Lean Forum Norges årskonferanse 11.-12. november.
Statssekretær Lars-Jacob Hiim fra Nærings- og fiskeridepartementet stod for utdelingen.

KLP Banken sitt kundesenter vant kåringen av Årets norske Leanprosjekt, som ble delt ut på første dag av Lean Forum Norge sin årskonferanse 11.-12. november. Vinneren ble utpekt basert på vurderinger av fagjuryen og stemmer fra konferansedeltakerne.

I forrige uke inviterte Lean Forum Tromsø til fagseminar. Denne gangen var det Skatt nord som hadde ansvar for samlingen som fikk tittelen «Kulturutvikling – Allemannseie eller en ledergreie?» 

For andre år på rad vil Årets norske Leanprosjekt bli kåret under Lean Forum Norges årskonferanse. 10 ulike prosjekter fra flere bransjer presenterer seg.

Styret i Lean Forum Norge har nominert følgende tre søkere:

  • Eiendomsmegler 1 Midt-Norge
  • FINN.no, Kundesenter
  • NorDan, Otta

Hva skjer når verdens fremste ekspert på Lean møter den norske samarbeidsmodellen og vår kultur, eller det vi kaller Lean på norsk? Dette får vi svar på når Jeffrey Liker kommer til Lean Forum Norges årskonferanse, 11. og 12. november på Quality Hotell Expo, Fornebu.
Program kan du lese her:

Lean Forum Norges årskonferanse 2014 - program

Lean Forum Nordvest arrangerte sitt første Lean-seminar ved Høgskolen i Molde tirsdag 21. oktober. Oppslutningen var overveldende, med en deltakelse på neste 250 representanter fra næringslivet, akademia og offentlig forvaltning i Møre og Romsdal.

Etableringen fant sted i Molde tirsdag 21. oktober.

Temaet for samlingen er Lean i produksjon og logistikk hos Tine Heimdal.

Drøyt en måned før årets store konferanse går av stabelen har vi passert 300 deltakere. Det er fortsatt ledige plasser for de som ønsker å delta, men vi oppfordrer til snarlig påmelding idet flere fagsesjoner er i ferd med å fylle seg opp.

Karolinska Universitetssjukhuset og Tetra Pak Packaging Solutions ble begge tildelt Svenska Leanpriset 2014 for sitt framstående leanarbeide.
Under Lean Forum Norges årskonferanse 11.-12. november kan du få høre mer om leanreisen til Karolinska Universitetssjukhuset.

Tema for seminaret:
Kulturutvikling - allemannseie eller en ledergreie?
Endring basert på Lean og kontinuerlig forbedring

Abonner på vårt nyhetsbrev