Nyheter

 

Lean Forum Østfold inviterer til bedriftsbesøk og faglig samling ved Fresenius-Kabi torsdag 12. februar. Det vil bli en introduksjon til hvordan bedriften jobber med Lean før deltakerne tas med på en reise i fabrikken.

Lean Forum Innlandet inviterer til nettverkssamling hos Geno SA på Store Ree i Stange for å lære om deres og Romedal og Stange almenninger sitt arbeid med Lean/kontinuerlig forbedring.

Startup-guru Steve Blank er en av opphavsmennene bak det allestedsnærværende "lean startup"-bølgen. Det nye konseptet innebærer at storslåtte forretningsplaner med antatte innteksprognoser for flere år inn i fremtiden er vraket.

I jubileumsåret når Moss Jern og Stansefabrikk AS (MJS) feirer 50 år tar bedriften mål av seg å være en leverandør som lever opp til begrepet "World Class Manufacturing". For å være på dette nivået har Rygge-bedriften omorganisert, flyttet og investert i ny teknologi. Nå vil man konkurrere på mer enn kvalitet.

I februar fikk statlige etater klar beskjed fra Regjeringen om å korte ned saksbehandlingstiden i store byggeprosjekter. Det har gitt resultater.

Oljebransejen bruker tida altfor dårlig, det mener bransjen sjøl, og rådgivere utenfor. -Det har blitt viktigere å ikke gjøre feil, enn å få ting gjort, sier Ståle Kyllingstad, direktør for IKM.

Lean Forum Midt-Norge arrangerer fredag 6. februar et åpent kurs for alle som har lyst til å lære mer om Lean som metode for prosessforbedring.

Lean Forum Norges årskonferanse 2016 arrangeres 8.-9. november på Quality Hotel Expo Fornebu. Temaet for konferansen er "Det nye arbeidslivet" og "Lean på norsk".

Lean Forum Bergen arrangerer for 4. gang Leandagen i Bergen. Årets hovedfokus er Lean på tvers av bransjer.

Statsbygg og Riksantikvaren har funnet en arbeidsform som effektiviserer og forenkler oppgavene.

Etter 35 Læringslean-prosesser i ulike enheter i Harstad kommune, ser kommunen potensialet til forbedringer på flere nivåer, og er nå moden for videre satsning og ytterligere forsterking gjennom Læringslean "fase 2".

Tirsdag 10. februar setter Lean Forum Oslo organisering av Lean på programmet.

Etter gode resultater fra oppgraderingen av Haugesund fengsel har Statsbygg valgt å benytte seg av den samme metoden når de nå bygger ny kunsthøyskole i Bergen.

Siden 2011 har Hydro vært en av hovedaktørene i det nasjonale forskningsprogrammet "Lean Operations", som har sett på bruken av lean-teknikker i norske bedrifter. Hydros bruk av produksjonssystemet AMPS blir sett på som et av de beste eksemplene i de endelige forskningsresultatene.

Se intervjuer og situasjonsbilder fra vår årskonferanse, som samlet nærmere 600 deltakere.

Monica Rolfsen lanserte under Lean Forum Norge sin årskonferanse 2014 boka "Lean blir norsk"; en bok som viser resultatene fra forskningsprosjektet Lean Operations.

Produktivitet sto på agendaen under Lean Forum Norges årskonferanse 12. november.

FINN.no sitt Kundesenter mottok prisen "Årets norske Leanvirksomhet 2014" på Lean Forum Norges årskonferanse 11.-12. november.
Statssekretær Lars-Jacob Hiim fra Nærings- og fiskeridepartementet stod for utdelingen.

KLP Banken sitt kundesenter vant kåringen av Årets norske Leanprosjekt, som ble delt ut på første dag av Lean Forum Norge sin årskonferanse 11.-12. november. Vinneren ble utpekt basert på vurderinger av fagjuryen og stemmer fra konferansedeltakerne.

I forrige uke inviterte Lean Forum Tromsø til fagseminar. Denne gangen var det Skatt nord som hadde ansvar for samlingen som fikk tittelen «Kulturutvikling – Allemannseie eller en ledergreie?» 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal