Nyheter

 

Regjeringen har oppnevnt en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Produktivitetskommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø.

Lean Forum Nordland besøkte Volvo Trucks i Sverige for å lære mer om deres Leanarbeid, samt fortelle om ALCOA Mosjøen sine erfaringer.

22 interessenter møtte i Molde forrige fredag i forbindelse med arbeidet med å etablere Lean Forum NordVest. Det er Molde Kunnskapspark ved daglig leder Frank Lien og prosjektleder Alf Reistad som har tatt initiativet til etableringen. Det vil bli lagt ut mer informasjon om nyetableringen i nærmeste framtid.
Foto: Arild J. Waagbø, HiMolde.no

De rundt 90 deltakerne fikk en grundig orientering om Sporveiens erfaringer med Lean når de fikk besøke deres lokaler på Ryen. Anledningen var årets første nettverksmøte i Lean Forum Oslo den 6. februar.

Næringsforeningens ressursgruppe for kontinuerlig forbedring - Lean Forum Stavanger ønsker velkommen til sitt første åpne møte. Her vil man få en nærmere innføring i hvordan spennende bedrifter som Shell, Lærdal Medical og Sparebanken 1 SR-Bank jobber med Lean og kontinuerlig forbedring.

-Dette er noe vi vil arbeide videre med, er responsen fra tolv bønder som har vært med på utviklingsprosjektet "LEAN i landbruket".
Les mer i Bondevennen her.

"Kunnskapsledelse (Knowledge Management) - Forutsetning for økt konkurransekraft i norsk teknologiindustri"
Les hele programmet her:

KBD-forum program 2014

Hør hvordan toppledere i markante Lean-bedrifter klarer å holde fokus og kontinuitet i forbedringsarbeidet. Delta i utveksling av erfaringer fra oppstart og drift av Lean-prosesser.

Osloregionens store befolkningsvekst utfordrer Sporveien Oslo AS. Er LEAN 1-2-3 en del av løsningen?

Lean Forum Narvik ble stiftet 7. januar, og forumet vil være organisert som et lokalt nettverk tilknyttet Lean Forum Nordland. På stiftelsesmøtet, hvor det også var en foredragsdel, deltok 17 personer fra produksjonsvirksomheter, kommune, høgskolen og tjenesteleverandører i byen.

"I vår enhet har vi vært nødt til å forholde oss til store omstillingsprosesser. Her har Lean og Leanverktøy vært et godt hjelpemiddel. Da jeg startet i denne lederjobben tenkte jeg: Med all denne omstillingen - hvordan skal jeg få til å innføre Lean i tillegg? Nå tenker jeg: Med all denne omstillingen - hvordan skulle jeg klart meg uten Lean?"

Her er en ny mulighet til å lære mer om Lean strategien og filosofien.

Vi har vært så heldige å få anledning til å besøke fabrikksjef Frode Henning Killi hos NorDan på Otta og få høre om deres Lean arbeid, og se Lean slik det praktiseres i deres fabrikk.

Rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert norske offshoreverfts konkurranseposisjon foreligger nå. Arbeidsgruppen har bestått av representanter for industrien og fagbevegelsen, og vært ledet av Liv Monica Stubholt. Hun var en av foredragsholderne på årets Leankonferanse.
Les hele rapporten her:

Offshorerapporten

Nystartede Lean Forum Narvik ønsker velkommen til sitt første fagmøte, som blir avholdt den 7. januar. Det vil bli foredrag med diskusjon, hvor temaet er "Visuell styring i et utbyggingsprosjekt - Mer oversikt og bedre fremdrift med Lean-erfaringer fra REC Scancell".

Presentasjoner fra årets Leankonferanse finner du her

Husk at du må være innlogget som bruker med eget brukernavn og passord for å få tilgang til dette materialet.

Bildespill fra konferansen finner du her.

Se intervju med Liv Monica Stubholt, en av foredragsholderne på årets Leankonferanse.
Stubholt ledet for sin tidligere arbeidsgiver Kværner ASA en arbeidsgruppe som nylig la fram en KonKraftrapport om de norske offshoreverftenes konkurranseevne.
Last ned intervjuet her.

Se intervju med John Seddon, en av foredragsholderne på årets Leankonferanse.
Seddon er en av pionerene innen Lean og kontinuerlig forbedring både i offentlig og privat sektor. Last ned intervjuet her.

Vinnerintervju med verksdirektør Eivind Mikalsen kan du laste ned her

Mer om prisutdelingen her 

Alcoa Mosjøen mottok prisen «Årets norske Leanvirksomhet 2013» under Lean Forum Norges årskonferanse «Lean på norsk» på Fornebu Expo i dag. Statssekretær Eirik Lae Solberg, Nærings- og handelsdepartementet, stod for utdelingen.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal