Nyheter

 

TESS-gründer Erik Jølberg uttalte nylig at man med "effektivisering kan frigjøre de 10000 ingeniørårsverkene vi mangler i Norge". Han oppfordret bransjen til å jobbe mer strukturert med dokumentasjon og økonomistyring, og ikke kaste bort ingeniørenes arbeidstid på prosjektledelse.

Tekst: Steingrim Bersvendsen, Lean Forum Oslo
17. april var det hos PwC bygget nettverksmøte og årsmøte i Lean Forum Oslo. Cato Kaasa og Anne Hagerup Heggedal fortalte om Coca Colas og ASKO's transformasjon av verdikjeden for mineralvann.

Grunnlegger og daglig leder i Tess, Erik Jølberg, hevder at bedre IKT-systemer og effektivisering vil kunne avlaste mange tusen ingeniører i Norge. Det trengs bl.a. bedre standardiseringsarbeid og utvikling av Lean-systemer.

Temaet er: Lean og ledelse - viktig, artig, vanskelig!
Lean Forum Midt-Norge anerkjenner den viktige rollen både toppleder og mellomleder spiller i å sørge for kontinuerlig forbedring, og inviterer derfor til diskusjoner om ledelse (open space).

En faglig samling med fokus på Lean og forbedringsarbeid.

Den 17. april avholder Lean Forum Oslo sitt årsmøte, som er en del av en nettverkssamling. Strategidirektør i Coca Cola, Rami Sabanegh, og prosjektdirektør i ASKO, Anne Hagerup Heggdal, kommer for å fortelle om endring som berører mange aktører, selskaper og mennesker.
Les mer om arrangementet her: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/108262952/

Lean Forum Norges sitt årsmøte 2013 ble avholdt 21. mars i Forskningsrådets lokaler. Anthony Kallevig (bildet) fra LO/styremedlem i Lean Forum Norge var møteleder.

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos Bergen Engines AS Rolls Royce.

Niklas Modig, en av de mest populære foredragsholdere om Lean på internasjonalt nivå, er invitert av rådmannen i kommunen for å snakke om hva Lean egentlig er. Ansatte i offentlig og privat sektor er velkommen til å delta. 

Lean Forum Norge inviterer til besøk hos en av vinnerne av Lean prisen 2012, Kongsberg Automotive AS på Raufoss.

Vi vil bli invitert til å se nærmere på hvordan Kongsberg Automotive driver, utvikler og forbedrer sin virksomhet ved hjelp av Lean tankesettet. 

Lean Forum Norge inviterer til besøk hos en av vinnerne av Leanprisen 2012, Hydro Karmøy.

Denne fabrikken har arbeidet med Lean og Lean prinsipper siden 1995, og er en av pionerene innen Lean i Norge.

Lean Forum Bergen inviterte til leandag på Bryggen i Bergen 21. februar. Temaet for dagen var "Hvordan skape konkurransefortrinn med Lean" - lederens betydning i forbedringsarbeidet.

Årsmøtet 2013 avholdes også i år i Forskningsrådets lokaler i Oslo.

Mer informasjon, program og påmelding, finner du her

For bedrifter som utvikler avanserte og kompetanseintensive produkter og som ønsker å få mer innovasjon for pengene vil vi anbefale å delta på KBD Forums årskonferanse 6.-7. mars på Kongsberg, se http://www.norskindustri.no/kalender-teknobedriftene/kbd-forum-article6228-257.html  for program og påmelding.

Tekst og foto: Stein Utstumo, Lean Forum Oslo

Vi hadde besøk av Christina Endresen, som er Adm.dir. i Hafslund Kundesenter AS og Anne Sandvin (bildet) som er leder for kundeservice i Finn.no.

Tekst og foto: Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Denne gangen samarbeidet Lean Forum Innlandet med nettverket "7 sterke" i Sør-Hedmark og Mapei AS i Nord-Odal som i 2011 var en av de tre nominerte til Lean prisen det året.

Teknologifestivalen i Nord-Norge arrangeres 13. og 14. mars og har i år blant annet Lean som tema. Her vil du bli oppdatert på optimalisering av produksjon og av offentlige tjenester med Lean-filosofien.

Det var over 130 deltakere til stede da Jarle Haug holdt sitt foredrag om Lean ledelse i Tromsø 7.februar.

Temaet var:Hva er suksesskriteriene for å øke verdiskapingen for kunder, medarbeidere og virksomheter gjennom en ”Lean” ledelsesfilosofi?

Lean Forum Bergen inviterer til "Leandag" i Bergen 21.februar 2013. Fullstendig program og påmeldingsskjema finner du her

Abonner på vårt nyhetsbrev