Nyheter

 

Hos Eiendomsmegler1 Midt-Norge er arbeidsmiljø og produksjon to sider av samme sak. Nå opplever de stor suksess. Årsaken er en stadig jakt etter områder som kan forbedres. Det som har skapt det gode arbeidsmiljøet er en intens jakt på detaljer og det å jobbe smartere og bedre. Det viktigste grepet bak suksessen er kontinuerlig forbedring/lean.

Alcoa Mosjøen er et aluminiumsverk, og en av de nominerte til prisen for Årets Leanvirksomhet. De har jobbet med sin ledelsesfilosofi Alcoa Business System (ABS) i 15 år.

Les mer:http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article6898754.ece

Tema: 5s og standardisering. Møtested: O. Kavli på Nesttun.
Program og påmelding:

Lean Forum Bergen invitasjon til Kavli

Lean har de siste årene spredd seg fra fabrikker og industri til sykehus, skoler og sykehjem. Som eksempel har Sykehuset i Lillehammer ved forbedring av arbeidsrutiner redusert ventetiden med 30 prosent for ryggpasienter. Bærland skole i Rogaland har ryddet bort tidstyver og etablert forbedringsgrupper, og har iverksatt over 550 forbedringstiltak i løpet av ett år.

Selv om navnet er langt, lar ambisjonen seg formulere kort: Hvordan jobbe smartere?

Når Lean Forum Norge og Næringsforeningen i Stavanger nå går sammen om å etablere en egen ressursgruppe (bildet) så innebærer dette en ny og spennende måte å jobbe på for oss, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Tittelen på seminaret er "Solar - en prisvinnende bedrifts implementering av Lean på tvers av selskapet".
Solar er en ledende Lean-bedrift som i 2010 mottok Leanprisen for sin evne til å øke operasjonell effektivitet og konkurranseevne. Fra Solar kommer Tore Martin Solvang, Lean Manager.
Påmelding her: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/139705662/

 

Seminar i Lean Forum Oslo 3. september

Nærmere 80 personer hadde tatt turen til Steria sine lokaler for å få et innblikk i hvordan bygg- og anleggsbransjen har tatt i bruk Lean tankegang og arbeidsmetoder.

Lean and Green - mot en effektiv og bærekraftig industri
Hvorfor praktiseres ofte lean-aktiviteter og miljø-tiltak uavhengig av hverandre i bedriften, når begge som èn strategi potensielt kan bidra til å oppnå både økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling samtidig?

Lean Forum Bergen inviterer til medlemsmøte på Høgskolen i Bergen med tema "Lean-spill som inspirasjon".

Det blir arrangert årsmøte i Lean Forum Midt-Norge med et faglig innlegg om "Lean og IKT" v/Daryl Powell, Phd NTNU.

Påmelding til årets store Leankonferanse gjør du her

Årets Leankonferanse blir unik; aldri før har vi tilbudt deltakerne et program med så sterk faglig tyngde og bredde. Solide foredragsholdere, workshops og bedriftsbesøk i miks med temaet "kultur for kontinuerlig forbedring", gir deg som deltaker et spenn av valgmuligheter. Her finner du garantert spennende emner som er relevant for deg!

Konferanseprogrammet finner du her. Praktisk informasjon som overnatting etc her. Program som pdf-fil her:

Lean Forum Norges Årskonferanse 2013

Velkommen til årets konferanse!

I kampanjen viser vi at norsk næringsliv i stor grad består av små bedrifter med vanlige mennesker som sammen skaper enorme verdier for velferdssamfunnet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Tine, Geno og Nortura har sett i gang eit felles prosjekt der ein vil teste ut og tilpasse Lean metodikk og verktøy til storfehaldet.

Den nye prisen "Årets Leanprosjekt" har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler og forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise.  

Søknadsfristen til "Årets Leanvirksomhet" var 14.juni og det har kommet inn mange gode søknader. Søknadene skulle sendes til Lean Forum Norge ved tove.lokken@leanforumnorge.no. Dersom noen har sendt søknad til post@leanforumnorge.no istedet og ikke fått tilbakemelding om at søknaden er mottatt, ber vi om at dere tar kontakt med oss snarest mulig.

Årets Leankonferanse arrangeres den 26. og 27. november - en konferanse som vil ha en faglig bredde som slår alle tidligere konferanser.  Tema for konferansen er «kultur for kontinuerlig forbedring», med fokus på ledelse, kulturbygging og på operative metoder og verktøy. Dette gir deltakerne gode valgmuligheter til å finne relevante tema. 

Sykehuset Innlandet lar seg inspirere av bilindustrien for å finne nye og bedre måter å jobbe på.

7 av 10 bedrifter som satser på Lean gjør det for å få kortsiktige resultater. Dette forklarer i stor grad hvorfor de ikke lykkes, viser svensk undersøkelse.

Les mer i Ukeavisen Ledelse her.

Lean Forum Bergen inviterte til medlemsmøte 2. mai hos Bergen Engines AS Rolls Royce. Temaet for dagen var "Kaizen - forbedringsgrupper".

Program: Lean Forum Bergen invitasjon til Bergen Engines 2.5.2013.pdf 

Lean Forum Tromsø inviterer til fagseminar 5.juni 2013
"Hvordan fasilitere de utfordrende medarbeiderne?"

Det å være leder eller koordinator i kunnskapsorganisasjoner stiller store krav. I Leanprosesser møter en gjerne utfordringer som profesjonsagendaer, maktkamper og omkamper, kamp mellom følelser og logikk, og ikke minst hvordan en kan få ulike medarbeidere til å jobbe sammen.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal