Nyheter

 

Konferansen, som ble avviklet på Høgskolen i Østfold Campus, samlet i overkant av 80 lean-interesserte.

Er du og din virksomhet interessert i Lean og holder til i Nordland? Da vil vi gjerne møte deg for å dele erfaringer.

Rapport nr 1 i prosjektet "Lean Operations" kan du laste ned her

Lean Forum Bergen hadde sitt 4.møte den 20.september hos DNB Livsforsikring i Fyllingsdalen. Der fikk de en grundig innføring i Lean reisen til DNB livsforsikring, eller som de hadde valgt å kalle innlegget ”Lean i DNB liv, metode eller kultur?”.

En av nyhetene på Lean Forum Norges årskonferanse, er opplæring på verktøy innen Lean:

  • Målstyring – valg av måleparametre (KPI`er) og system for kontinuerlig oppfølging og kommunikasjon
  • Problemløsningsteknikker og bruk av relevante verktøy som A3 og verdistrømskartlegging

Dette har god effekt på elevers læring, sier professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, om den industrielle metoden Sentrum videregående skole i Kongsvinger har tatt i bruk.

Prosjektleder for BØLGEN Lean i Gran kommune, Karin Aschim Olerud, deler her siste nytt om kommunens lean-arbeid:

Administrerende direktør i Media Norge Trykk kommer til Lean Forum Oslo sitt femte medlemsmøte, for å fortelle om deres Lean-reise og hvordan de har arbeidet med kontinuerlig forbedring i et marked i stor endring.

28. august møttes representanter fra næringslivet for å starte Lean Forum Midt-Norge. De oppmøtte delte en felles interesse for kontinuerlig forbedring av egen virksomhet – samt vilje til å dele sine erfaringer med andre.

På årets konferanse vil du kunne melde deg på Open Space og få muligheten til å ta opp Lean-temaer som er viktige for deg. På en Open Space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, eller som du ikke er flink til og som du ønsker å lære.

Konferansen avvikles på høgskolen i Østfold Campus på Værste i Fredrikstad.

Hovedtema: Fra vellykket oppstart til kontinuerlig forbedring

Frank Mohn AS i samarbeid med Høgskolen i Bergen ønsker å stimulere til skapende yrkesutøvelse rettet mot fagområdene ved Avdeling for ingeniørutdanning.

Forfatterne: Jonas A. Ingvaldsen, Monica Rolfsen, Henrik D. Finsrud skriver følgende i artikkelen du finner i tidsskriftet Magma 2012/04: 

På siste nettverksmøte før sommeren inviterte Lean Forum Oslo til aktiv deltakelse gjennom Open Space. Her fikk alle som deltok anledning til å skape dialog om ting som interesserte dem.

Abonner på vårt nyhetsbrev