Nyheter

 

Teknologifestivalen i Nord-Norge arrangeres 13. og 14. mars og har i år blant annet Lean som tema. Her vil du bli oppdatert på optimalisering av produksjon og av offentlige tjenester med Lean-filosofien.

Det var over 130 deltakere til stede da Jarle Haug holdt sitt foredrag om Lean ledelse i Tromsø 7.februar.

Temaet var:Hva er suksesskriteriene for å øke verdiskapingen for kunder, medarbeidere og virksomheter gjennom en ”Lean” ledelsesfilosofi?

Lean Forum Bergen inviterer til "Leandag" i Bergen 21.februar 2013. Fullstendig program og påmeldingsskjema finner du her

Gran kommune deler her siste nytt om Lean i kommunen:

Informasjonsskriv Gran 0512 (2)

Lillehammer sykehus går nå nye veier i arbeidet med å heve kvaliteten i pasientbehandlingen, og har i samarbeid med SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) startet en prosess for å innføre Lean.

Rapporten beskriver utviklingen av REC Herøya med vekt på de to siste årene før beslutningen om produksjonsstopp ble tatt i april 2012. Rapporten har to hensikter. Den skal for det første vise hvordan LEAN-konseptet ble anvendt i fabrikken både i oppgangs- og nedgangstider. Den andre hensikten er å beskrive nedleggelsen av fabrikken slik at andre prosessindustribedrifter kan lære av tilfellet REC Herøya.
 

Tekst og foto: Vibeke Vik Nordang, Skatt vest

Engasjementet var stort då over 60 personar frå ulike verksemder i bergensområdet skulle skildre ”reisa” til ein person som leverer sjølvmeldinga.

Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte er på et høyt nivå i norske bedrifter. Det gir effektiv produksjon, godt arbeidsmiljø og høy konkurranseevne. Nå blir denne samarbeidsformen utfordret. Det bekymrer Henrik Finsrud, forsker ved AFI.

For 4.året på rad arrangerte Lean Forum Norge sin årskonferanse "Lean på norsk". Nærmere 500 deltakere var tilstede på Quality Hotel Expo Fornebu 26.-27. november.
Mer informasjon om konferansen finner du her.

Statssekretær Jeanette Iren Moen fra Nærings-og handelsdepartementet delte ut Leanprisen 2012.

Video fra prisutdelingen finner du her

Som tidligere år, delte Lean Forum Norge ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet på Leankonferansen i november. Nytt av året var at det også ble delt ut en pris for Årets Leanprosjekt.

Les mer om vinneren av Årets norske Leanvirksomhet her.
Se i tillegg utdeling av prisen her.

Les mer om vinneren av Årets Leanprosjekt her.

Lean Forum Midt-Norge hadde oppstartsmøtet 28. august i Statens Hus med stor interesse – 125 påmeldte! Interimstyret har i etterkant arbeidet med å finne de gode aktivitetene og legge en handlingsplan for 2012/2013.

Hensikten er å skape en inspirerende læringsarena på tvers av bedrifter forteller Guri Homb Hansen, styremedlem i Lean Forum Tromsø.

Lean-eksperter fra finn.no forteller om selskapets 7 prinsipper for produktutvikling - implementering og eksempler,  på årets store Leankonferanse 20.-21.11.2012

Terje Johansen i Norgesvinduet på Trofors og Bjørn Sørvig fra Kvandal Kjøkken i Leirfjord hevder at Lean-tanken og et Lean-forum gir bedriften bedre effektivitet.

De fleste bedrifter ønsker å levere produkter og tjenester raskt og effektivt, og aller helst bedre enn konkurrentene. Arbeidslivsforskning er derfor veldig viktig for å forstå strukturer og finne løsninger, som er lønnsomme for eiere, ansatte og samfunnet.

Hør Anders Dysvik og Bård Kuvaas på årets store LEANkonferanse 20.-21.11.12. De påviser at indre motivasjon fører til bedre arbeidsprestasjoner og økt vilje til å hjelpe kollegaer og til å ta i et ekstra tak for organisasjonen når det trengs.

Styret i Lean Forum Norge har nominert følgende 3 søkere til årets Leanpris:

  • Fibo-Trespo as
  • Hydro Aluminium as Karmøy Metallverk
  • Kongsberg Automotive as Raufoss Couplings

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev