Nyheter

 

Stein Utstumo, 1. Mars 2012

Stor oppslutning på Lean Forum Oslos fagseminar 15. februar 2012 hos Skatt øst om hvordan få forbedringer til å sitte.

90 personer fra private og offentlige virksomheter hadde funnet veien til Lean Forum Oslos fagseminar hos Skatt øst den 15. februar 2012.

Her ser vi Ingeborg Svanes, Telenor til venstre i samtale med Ann Kjersti Kjeia Sletten, regiondirektør for Skatt øst

Med snaut 20 millioner kroner i omsetning har Tretorget over 10 år bygd seg opp til å bli den største utviklingsaktøren i Hedmark.

Stian Thompsen laster om bord en ny palle med Fibo-Trespo-plater. Med en omsetning på over er 400 millioner kroner og et resultat på 71 millioner kroner, går det så det suser for baderoms- og benkeplateprodusenten i Lyngdal.

Nærmere 80 deltakere fra privat og offentlig sektor hadde funnet veien til Lean Forum Innlandets 2.nettverkssamling på Moelv 16.februar 2012.

John Skaar i Skanska, ble etter hvert overbevist om at Lean Construction kunne gjøre byggingen mer effektiv med god planlegging hvor også de utførende ble trukket med tidlig i prosessen.

Dilemmaer ved innføring av lean

Saksbehandlingstiden i NPE har gått betydelig ned i løpet av fjoråret, og mer enn 1400 personer fikk utbetalt erstatning for pasientskade fra NPE. Aldri har det vært utbetalt så mye i erstatning til pasienter og pårørende som i 2011: Totalt 846 millioner kroner

Lean Forum Bergen inviterer til bedriftsbesøk hos Jæger Automobil AS den 22.mars 2012.

NAV Forvaltning Hedmark saksbehandlet ca. 250 000 krav om statlige ytelser i 2011. Dette resulterte i en utbetaling av statlige ytelser fra NAV, unntatt alderspensjon, på nesten 8 milliarder kroner.
 
- Våre resultater viser at det aller meste av ytelsesforvaltningen går veldig bra, sier avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud ved NAV Forvaltning Hedmark.

God kvalitet i ytelsesforvaltningen – god kvalitet for bruker

Dette er det beste sykehjemmet jeg har vært borti. Det er fint her, og personalet har alltid tid, sier Ruth Størset. Hun er tidligere sykepleier, men nå pasient på Gimle sykehjem på Vestre Toten.
 

Mange erfarer utfordringer med få forbedringer implementert i Lean-prosjekter/ -transformasjoner til å ”sitte” og få til en kultur for kontinuerlig forbedring. På dette andre medlemsmøtet i Lean Forum Oslo, hos Skatt øst, får du høre om hvordan Telenor, EDBErgoGroup og NAV møter denne utfordringen i konkrete prosjekter.

For påmelding: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/48736122/

Vestre Toten kommune fikk Fylkesmannen i Opplands fornyingspris 2011 under den årlige fornyingskonferansen som ble arrangert 10. januar. Tidligere har Lom, Jevnaker og Sør-Aurdal fått prisen.

På Gimle er det ikke uendelige møter og mer korridorløping som skal effektivisere arbeidsdagene. Vestre Toten tenker nytt, og henter heller inn proffe tips fra industrien.

Kartlegging av det administrative arbeidet ved HiO og HiAk gjort høsten 2010 avdekket dobbeltarbeid, unødvendige kontrollpunkter og uklare ansvarsforhold.

Nå skal arbeidet effektiviseres.

Gran kommune er godt i gang med å innføre LEAN som arbeidsmetode.

Flyselskapet ser det som en utfordring å oppnå varig lønnsomhet for selskapet i dagens økonomiske situasjon.

AFI deltar i større NFR-prosjekt med fokus på hvordan lean og den norske samarbeidsmodellen kan kombineres slik at både produktivitet og innovasjonsevne utvikles.

- Men vi har fortsatt mye å rette på, sier sykehusdirektøren.

Torsdag ble Universitetssykehuset Nord-Norge hedret som årets nest beste Lean-bedrift av Lean Forum Norge.

Abonner på vårt nyhetsbrev