Nyheter

 

Monica Rolfsen, førsteamanuensis ved NTNU, informerer om forskningsprosjektet:

" I februar 2011 leverte vi en søknad til Forskningsrådet om et såkalt ”Kompetanseprosjekt for næringslivet” innen ”Lean Operations”. Konkurransen var usedvanlig tøff; over hundre søknader ble levert inn, og vårt prosjekt var et av de som fikk tilslag.

Da den nye barneavdelingen ved Ålesund sykehus ble overlevert 23. mars, tok byggebransjen et effektivt skritt videre.

Vestas Castings i Kristiansand gjør stadige forbedringer gjennom lean-prosessen i bedriften. Økt kvalitet og redusert ressursbruk er to sentrale gevinster når regnskapet gjøres opp.

I årevis har en hel verden sett opp til japanske produksjonsbedrifter. Nå vil de lære teamorganisering av norske forskere.

Malingsprodusenten Jotun har økt produksjonskapasiteten sin med 20 til 30 prosent ved hjelp av prinsipper i forbedringsfilosofien Lean.

Redaksjonene i Schibsted har mye å lære av sine kolleger i salgsavdelingene, mener konsernets egen organisasjonsdirektør.

I NRK-dokumentaren ”Helsefabrikken” legges norsk offentlig helsevesen under lupen. Pasienter på samlebånd benyttes som retorisk virkemiddel. Ledelsesprinsipper som Lean-konseptet fra bilindustrien kritiseres, og ansees som uegnet for bruk i helsesektoren. Vi mener at denne konklusjonen trekkes for raskt. Helsevesenet, pasienter og pårørende vil alle kunne dra nytte av nye metoder for å øke kvaliteten, unngå feil og unngå ventetid ved at mennesket i sterkere grad settes i sentrum.

På starten av året samlet Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, med 5 kommuner og Sykehuset Innlandet, Fagskolen og Høgskolen i Gjøvik samt Sintef Raufoss Manufacturing over 80 deltakere til Leanseminar ved Høgskolen i Gjøvik. Seminaret skulle legge grunnlag for bedre forståelse av for hva Leanmetodikk er.

Den utenlandskeide prosessindustrien på Sørlandet samarbeider om kunnskap for å forbedre sin egen konkurranseevnene og sikre en framtid i Norge. De vil være utstillingevindu for norsk prosessindustri.

Leder av interimstyret i Lean Forum Norge, Ottar Henriksen mener at det er tvingende nødvendig å lære av andre bransjer og land for å kunne være effektiv og konkurransedyktig.

Alle vil produsere effektivt og lønnsomt. Nøkkelordet for mange er slank produksjon, eller Lean. Næringsmiddelbedriften Ringnes på Gjelleråsen måler økt forbedring av driften etter nærmere ti års stadig sterkere satsning på Lean.

Rescon Mapei har oppsikts- vekkende resultater med Lean-prosesser!

Foto: Rescon Mapei

Hos Rescon Mapei har Lean økt dekningsbidraget med kr 2500 per produksjonstime. Lean-prosesser har også gjort det lettere å være kunde av Rescon Mapei. I 93 av 100 tilfeller tar det nå under 20 sekunder før du får svar på telefonen.

Ron Mascitelli, en av verdens fremste eksperter på kunnskapsbasert produktutvikling (KBD), brukte praktiske eksempler for å få frem budskapet i hovedforedraget under KBD-seminaret i Vestfossen 2.-3. februar.

Ron Mascitelli er en av verdens fremste eksperter innen kunnskapsbasert utvikling. Han er også en eminent formidler.

Den praktiske tilnærmingen fenget de nærmere 100 tilhørerne. Sammen med konsernsjef i Kongsberg Automotive (KA), Hans Peter Havdals åpningsforedrag om hvorfor KBD er så viktig for KA, fikk seminardeltakerne forståelse at for at kunnskapsbasert produktutvikling både kan gi mer og bedre innovasjon, og gi bedriftene konkurransefortrinn.

Lean må til for å se den helheten i bedriften, mener Frode Ødegård.

Frode L. Ødegård mener it-bedrifter bør tenke Lean fremfor Agile. (Foto: Leif Martin Kirknes)

«Hvis du ikke blir bedre fortere enn de blir det, blir du dårligere.»

Sitatet stammer fra Tom Peters, amerikansk forfatter av flere bøker om forretningsledelse.

Det er et av yndlingssitatene til Frode L. Ødegård, en norskfødt mann som har bodd i USA i lengre tid. Der har han blant annet etablert Lean Software Institute som ble startet i 2004 for å hjelpe bedrifter til å bli «Lean».

Det trengs en begrepsoppklaring i denne kategorien av metodikker, der man også finner Agile, Scrum og en hel haug andre avarter – alle som Computerwold ofte omtaler som Smidig, men som blir altfor upresist i dette tilfellet.

Ødegårds bedrift har følgende definisjon av «Lean»: "en bedriftsfilosofi og et sett praksiser for å mobilisere folk til innovasjon slik at deres bedrifter kan levere mer kundeverdi fortere, mens overflødigheter reduseres."

test

Medarbeiderdrevet innovasjon er det nye
i-ordet som skal skape ny vekst og radikale
innovasjoner. Mange virksomheter satser på
store innovasjonsprosjekter og dedikerte utviklingsavdelinger,
men glemmer at gutta og
jentene på «gølvet» er de beste innovatørene.
Forskerne mener det ligger et stort uutnyttet
potensial i medarbeiderdrevet innovasjon.

Abonner på vårt nyhetsbrev