Nyheter

 

Raskere saksbehandling, høyere kvalitet og mindre stress i hverdagen er noen av resultatene Helse Midt-Norge og Pasientreiser ANS har oppnådd etter å ha gjennomført pilotprosjektet Kontinuerlig forbedring (LEAN).

Holdninger og dyptgripende organisasjons-tiltak står bak de revolusjonerende innovasjonene Alcoas aluminiumsverk på Lista har gjort de siste årene.

Velkommen til konferansen ”Lean på norsk” 29.-30.11.2011 i Oslo. I år, som i fjor, stiller noen av landets fremste kapasiteter innen lean opp som foredragsholdere. I tillegg har vi flere internasjonale kapasiteter som vil formidle sin kunnskap. ”Lean på norsk” har som formål at norske virksomheter skal bli best på lean blant annet ved hjelp av de fortrinn vi har i den norske samarbeidsmodellen.

En av hovedaktivitetene til Lean Forum Norge i 2011, er å være med å bidra til etablering av regionale Lean Forum miljøer.

Den 7.4.2011 ble Lean Forum Innlandet stiftet som forening. 

Monica Rolfsen, førsteamanuensis ved NTNU, informerer om forskningsprosjektet:

" I februar 2011 leverte vi en søknad til Forskningsrådet om et såkalt ”Kompetanseprosjekt for næringslivet” innen ”Lean Operations”. Konkurransen var usedvanlig tøff; over hundre søknader ble levert inn, og vårt prosjekt var et av de som fikk tilslag.

Da den nye barneavdelingen ved Ålesund sykehus ble overlevert 23. mars, tok byggebransjen et effektivt skritt videre.

Vestas Castings i Kristiansand gjør stadige forbedringer gjennom lean-prosessen i bedriften. Økt kvalitet og redusert ressursbruk er to sentrale gevinster når regnskapet gjøres opp.

I årevis har en hel verden sett opp til japanske produksjonsbedrifter. Nå vil de lære teamorganisering av norske forskere.

Malingsprodusenten Jotun har økt produksjonskapasiteten sin med 20 til 30 prosent ved hjelp av prinsipper i forbedringsfilosofien Lean.

Redaksjonene i Schibsted har mye å lære av sine kolleger i salgsavdelingene, mener konsernets egen organisasjonsdirektør.

I NRK-dokumentaren ”Helsefabrikken” legges norsk offentlig helsevesen under lupen. Pasienter på samlebånd benyttes som retorisk virkemiddel. Ledelsesprinsipper som Lean-konseptet fra bilindustrien kritiseres, og ansees som uegnet for bruk i helsesektoren. Vi mener at denne konklusjonen trekkes for raskt. Helsevesenet, pasienter og pårørende vil alle kunne dra nytte av nye metoder for å øke kvaliteten, unngå feil og unngå ventetid ved at mennesket i sterkere grad settes i sentrum.

På starten av året samlet Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, med 5 kommuner og Sykehuset Innlandet, Fagskolen og Høgskolen i Gjøvik samt Sintef Raufoss Manufacturing over 80 deltakere til Leanseminar ved Høgskolen i Gjøvik. Seminaret skulle legge grunnlag for bedre forståelse av for hva Leanmetodikk er.

Den utenlandskeide prosessindustrien på Sørlandet samarbeider om kunnskap for å forbedre sin egen konkurranseevnene og sikre en framtid i Norge. De vil være utstillingevindu for norsk prosessindustri.

Leder av interimstyret i Lean Forum Norge, Ottar Henriksen mener at det er tvingende nødvendig å lære av andre bransjer og land for å kunne være effektiv og konkurransedyktig.

Alle vil produsere effektivt og lønnsomt. Nøkkelordet for mange er slank produksjon, eller Lean. Næringsmiddelbedriften Ringnes på Gjelleråsen måler økt forbedring av driften etter nærmere ti års stadig sterkere satsning på Lean.

Rescon Mapei har oppsikts- vekkende resultater med Lean-prosesser!

Foto: Rescon Mapei

Hos Rescon Mapei har Lean økt dekningsbidraget med kr 2500 per produksjonstime. Lean-prosesser har også gjort det lettere å være kunde av Rescon Mapei. I 93 av 100 tilfeller tar det nå under 20 sekunder før du får svar på telefonen.

Ron Mascitelli, en av verdens fremste eksperter på kunnskapsbasert produktutvikling (KBD), brukte praktiske eksempler for å få frem budskapet i hovedforedraget under KBD-seminaret i Vestfossen 2.-3. februar.

Ron Mascitelli er en av verdens fremste eksperter innen kunnskapsbasert utvikling. Han er også en eminent formidler.

Den praktiske tilnærmingen fenget de nærmere 100 tilhørerne. Sammen med konsernsjef i Kongsberg Automotive (KA), Hans Peter Havdals åpningsforedrag om hvorfor KBD er så viktig for KA, fikk seminardeltakerne forståelse at for at kunnskapsbasert produktutvikling både kan gi mer og bedre innovasjon, og gi bedriftene konkurransefortrinn.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal