Nyheter

 

Lean må til for å se den helheten i bedriften, mener Frode Ødegård.

Frode L. Ødegård mener it-bedrifter bør tenke Lean fremfor Agile. (Foto: Leif Martin Kirknes)

«Hvis du ikke blir bedre fortere enn de blir det, blir du dårligere.»

Sitatet stammer fra Tom Peters, amerikansk forfatter av flere bøker om forretningsledelse.

Det er et av yndlingssitatene til Frode L. Ødegård, en norskfødt mann som har bodd i USA i lengre tid. Der har han blant annet etablert Lean Software Institute som ble startet i 2004 for å hjelpe bedrifter til å bli «Lean».

Det trengs en begrepsoppklaring i denne kategorien av metodikker, der man også finner Agile, Scrum og en hel haug andre avarter – alle som Computerwold ofte omtaler som Smidig, men som blir altfor upresist i dette tilfellet.

Ødegårds bedrift har følgende definisjon av «Lean»: "en bedriftsfilosofi og et sett praksiser for å mobilisere folk til innovasjon slik at deres bedrifter kan levere mer kundeverdi fortere, mens overflødigheter reduseres."

test

Medarbeiderdrevet innovasjon er det nye
i-ordet som skal skape ny vekst og radikale
innovasjoner. Mange virksomheter satser på
store innovasjonsprosjekter og dedikerte utviklingsavdelinger,
men glemmer at gutta og
jentene på «gølvet» er de beste innovatørene.
Forskerne mener det ligger et stort uutnyttet
potensial i medarbeiderdrevet innovasjon.

På Hillerød Hospital har de gjennom flere år anvendt Lean som metode til å effektivisere arbeidsgangen og fjerne sløsing.

En grundig gjennomgåelse av arbeidsrutinene ved Egegården aldershjem sendte sykefraværet til bunns og trivselen til topps. Nå skal kommuner i Norge gjøre det samme.

Gjennom kartleggingsmetoden AHA har Verkstedenheten i Kollektivtransportproduksjon AS i Oslo satt i gang en prosess for å redusere sykefraværet i løpet av en treårs periode. Prosessen kan de ansatte følge på Lean-tavlene, for i oppfølgingsarbeidet er det Lean-konseptet som gjelder.

Problemstilling

Ledelsen på Odense Universitetshospital (OUH) ønsket å forbedre sykehusets service overfor pasientene og skape større medarbeidertilfredshet og mer faglig utvikling. Ledelsen besluttet å anvende Lean for å skape en forandringskultur, hvor initiativet kommer fra medarbeiderne, som er tettest på problemene i hverdagen. Tre avdelinger ble utvalgt til å delta i et pilotprosjekt for å utprøve Lean-prinsippene

I samarbeid med Fellesforbundet, Industri Energi, Lederne, Nito og Tekna har Norsk Industri gjennomført et fireårig bransjeprogram som har hatt som mål å øke norsk industris konkurransekraft gjennom involvering og praktis forbedringsarbeid. Når programmet nå er avsluttet, er det liten tvil om at de som har klart å holde fokus på forbedringsarbeidet gjennom programperioden, står langt bedre rustet til å møte konkurransen etter hvert som forholdene normaliserer seg påverdensmarkedet. Optimalisering og kompetanseoppbygging er nødvendig også i nedgangstider, da legges grunnlaget for åvære på topp når konjunkturene snur. Og det gjør de alltid!

Å slutte å sløse med de ansattes tid og energi kan gi stor gevinst.

I snart tre år har Ringnes Gjelleråsen jobbet med Lean-metoden. Resultatet er at småstopp i produksjonen har gått ned 10-20 prosent, oppstartstid og omstillingstid er redusert med 25 til 30 prosent, ifølge Ringnes.

Sykefraværet har også gått dramatisk ned, i noen avdelinger med opp til 50 prosent.

Tillit og samarbeid mellom ledelse og medarbeidere er det viktigste verktøyet når virksomheten innfører lean, viser et treårig forskningsprosjekt, som har undersøkt hvordan lean kan forbedre arbeidsmiljøet.

Blir bedre bedrift

Programmet Effekt 2010 skal bidra til at bedrifter fortsatt kan produsere lønnsomt i Norge. Mange bedrifter går en grundig ”runde” med seg selv og gjør endringer til det bedre. Bedriften Tranberg AS har bl.a. forbedret leveringspresisjonen fra 60 til 95 prosent.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har innført lean metodikk som på tvers av klinikkene skal danne grunnlag for systematisk forbedring av pasientforløp. På universitetssykehusets hjemmesider kan du lese mer om de forskjellige resultatene som er oppnådd fra arbeidet. Les mer på www.unn.no

Det som i andre deler av samfunnet anses som uønsket, tagging, er en del av bedriftsstrategien til Iterate. I konferanserommet i selskapets staselige Frogner-lokaler, er to vegger dekket med tavlemaling. Opp til tre meter i høyden kan man fritt skrive ut sin kreativitet om prosjekter og ideer.

Les mer på Computerworld

NOK PLASS: Hos Iterate er to vegger malt fra gulv til tak med tavlemaling, slik at man fritt kan skrive og skissere rundt lean-prosesser. Sjefen Dan Vigeland demonstrerer. (Foto: Nard Schreurs)

Det som i andre deler av samfunnet anses som uønsket, tagging, er en del av bedriftsstrategien til Iterate. I konferanserommet i selskapets staselige Frogner-lokaler, er to vegger dekket med tavlemaling. Opp til tre meter i høyden kan man fritt skrive ut sin kreativitet om prosjekter og ideer.

Les mer på Computerworld

Postkontorene holder i dag til i lokaler med langt større areal enn nødvendig. Beregninger viser at halve arealflaten (40 000 m2) ved de 179 postkontorene er overflødig. Mange husleieavtaler utløper i løpet av 2010. Det gir en anledning til å flytte inn i nye og mer tilpassede lokaler med bedre arealutnyttelse. Eller å tilbakeleie deler av dagens areal. Derfor har Post i beste Spinnaker- og Lean ånd, jobbet med løsninger som gir mindre arealbehov og mer standardiserte arbeidsprosesser.

Les mer på posten.no

Den 10.12.2009 ble Lean Forum Norge stiftet. Stiftelsen foregikk i Norges Forskningsråds lokaler i Oslo, og tilstede ved stiftelsen var:Innovasjon Norge, LO,NHO, Teknologisk Institutt, TPM team,TQM Center Norway,Sintef Raufoss Manufacturing, Abelia,Norsk Industri og AFI. Lean Forum Norge er: Et åpent forum for å fremme verdiskapig gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av ”den norske modellen” og ”lean filosofi” står sentralt i forumets arbeid. Under statutter står det beskrevet mer detaljert om forumets arbeid

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal