Nyheter

 

Tillit og samarbeid mellom ledelse og medarbeidere er det viktigste verktøyet når virksomheten innfører lean, viser et treårig forskningsprosjekt, som har undersøkt hvordan lean kan forbedre arbeidsmiljøet.

Blir bedre bedrift

Programmet Effekt 2010 skal bidra til at bedrifter fortsatt kan produsere lønnsomt i Norge. Mange bedrifter går en grundig ”runde” med seg selv og gjør endringer til det bedre. Bedriften Tranberg AS har bl.a. forbedret leveringspresisjonen fra 60 til 95 prosent.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har innført lean metodikk som på tvers av klinikkene skal danne grunnlag for systematisk forbedring av pasientforløp. På universitetssykehusets hjemmesider kan du lese mer om de forskjellige resultatene som er oppnådd fra arbeidet. Les mer på www.unn.no

Det som i andre deler av samfunnet anses som uønsket, tagging, er en del av bedriftsstrategien til Iterate. I konferanserommet i selskapets staselige Frogner-lokaler, er to vegger dekket med tavlemaling. Opp til tre meter i høyden kan man fritt skrive ut sin kreativitet om prosjekter og ideer.

Les mer på Computerworld

NOK PLASS: Hos Iterate er to vegger malt fra gulv til tak med tavlemaling, slik at man fritt kan skrive og skissere rundt lean-prosesser. Sjefen Dan Vigeland demonstrerer. (Foto: Nard Schreurs)

Det som i andre deler av samfunnet anses som uønsket, tagging, er en del av bedriftsstrategien til Iterate. I konferanserommet i selskapets staselige Frogner-lokaler, er to vegger dekket med tavlemaling. Opp til tre meter i høyden kan man fritt skrive ut sin kreativitet om prosjekter og ideer.

Les mer på Computerworld

Postkontorene holder i dag til i lokaler med langt større areal enn nødvendig. Beregninger viser at halve arealflaten (40 000 m2) ved de 179 postkontorene er overflødig. Mange husleieavtaler utløper i løpet av 2010. Det gir en anledning til å flytte inn i nye og mer tilpassede lokaler med bedre arealutnyttelse. Eller å tilbakeleie deler av dagens areal. Derfor har Post i beste Spinnaker- og Lean ånd, jobbet med løsninger som gir mindre arealbehov og mer standardiserte arbeidsprosesser.

Les mer på posten.no

Den 10.12.2009 ble Lean Forum Norge stiftet. Stiftelsen foregikk i Norges Forskningsråds lokaler i Oslo, og tilstede ved stiftelsen var:Innovasjon Norge, LO,NHO, Teknologisk Institutt, TPM team,TQM Center Norway,Sintef Raufoss Manufacturing, Abelia,Norsk Industri og AFI. Lean Forum Norge er: Et åpent forum for å fremme verdiskapig gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av ”den norske modellen” og ”lean filosofi” står sentralt i forumets arbeid. Under statutter står det beskrevet mer detaljert om forumets arbeid

Abonner på vårt nyhetsbrev