13 000 forbedringer på ni år

Med over 13.000 gjennomførte forbedringer over ni år, et sterkt kundefokus og meget gode forbedringer i ledetid og kvalitet, har Gilje Tre utmerket seg.

Artikkelen er hentet fra Rosenkilden (januarutgaven).  Les hele artikkelen (side 28-30) her.

Resultatene er så gode at bedriften nylig ble kåret til Årets Leanvirksomhet av Lean Forum Norge. Lean betegner en produksjonsteknikk som blant annet fokuserer på å ta utgangspunkt i kundens behov, eliminere sløsing og drive kostnadseffektivt.
- Dette var veldig gjevt for oss, smiler Kenneth Gilje og understreker at prisen deles med alle i bedriften.
Kenneth Gilje er Lean-ansvarlig i Gilje Tre og tredje generasjon i Gilje-familien. Helt siden 13-års alderen har han jobbet i familiebedriften på fritiden. Bedriften tar fremdelse inn skoleungdom, som slik skaffer seg nyttig jobberfaring.
Etter fullførte studier på Universitetet i Stavanger og med bachelor innen Lean, startet Kenneth Gilje i jobben som Lean koordinator for ti år siden. Han har vært på bedriftsbesøk hos Toyota og andre verdensledende innen Lean og blitt inspirert. Når du møter ham, merker du raskt at engasjementet er stort. Han lever nemlig etter prinsippene. Kontoret er ryddig og alt har sin plass, helt ned på skuffenivå.

Produksjonsflyt
- Vi er innstilt på å finne potensialet og se flyten i produksjonen, og vi er på rett vei. Jeg liker å bruke en slik beskrivelse, at vi er på rett vei, for det handler om prosess og om stadige forbedringer. Gilje forteller at at de hittil har registrert 13.500 forbedringer siden 2007, det vil si cirka 1.500 i året og 7,2 forbedringer pr ansatt.
- Vi har ingen forslagskasse, men er inndelt i 24 team som setter opp tiltakslister basert på problemer som blir meldt inn på teammøtene: Hva er problemet? Hva er løsningen? Hvem har ansvaret? Når skal det gjøres og hva er tidsfristen? Så enkelt og greit kan det gjøres. Og det fungerer, forteller han. Ansatte får mer eierskap til prosessene på denne måten. De lærer seg å løse utfordringer og tar mer ansvar. Gilje mener også at de får mer åpenhet med dette systemet.

Lean passer for alle
- Er det kun produksjonsbedrifter som har nytteverdi av å drive etter lean-filosofien?
- Nei, alle kan gjøre det! Det handler om å tenke hele verdikjeden og ha fokus på der hvor verdiskapingen skjer, såkalt Gemba på japansk. Uansett hva du driver med får du flyt med Lean, i tråd med det kunden ønsker. Nå er til og med Bærland Skole og Gjesdal kommune i gang med å innføre prinsippene, forteller han engasjert.

GPS
Forbedringer er noe de er gode på i Gilje Tre. De har utviklet sitt eget produksjonssystem basert på Lean-prinsipper og kalt Gilje Produksjonssystem (GPS).
 - Målet og hensikten med GPS er å fjerne alle prosesser som i kundens øyne ikke gir produktet økt verdi. Resultatet blir en vinnvinn situasjon. Vi i Gilje jobber smartere og bedre og våre kunder nyter godt av økt kvalitet på produktene og høyere effektivitet i produksjonen. Våre kunder forventer høy kvalitet fra Gilje og det skal de gjøre. Alle jobber kontinuerlig med forbedring av kvaliteten.
- Gilje vinduer og dører foredles i ulike trinn, og vi er svært opptatte av å forbedre og forenkle produksjonen som foregår innenfor hvert av disse trinnene. Dette gjør vi gjennom en metode kalt Lean produksjon. Her er målet å fjerne flest mulig unødvendige operasjoner innenfor hvert produksjonsledd. Forbedringsfarten defineres av de ansattes egen forståelse og utførelse av GPS, og er derfor en viktig investering i den enkeltes utvikling og trivsel.
- Dette er ikke en fancy teori, det er måten vi tenker på og målet vår er kontinuerlig forbedring med kunden i fokus.

Les hele artikkelen (side 28-30) i Rosenkilden her.

Abonner på vårt nyhetsbrev