Årets Leandag i Innlandet 2015

Det ble for tredje gang arrangert en meget vellykket Leandag i Innlandet. Nærmere 300 personer hadde tatt veien til kulturhuset på Raufoss for å lære mer om leanfilosofien.

Ordføreren i Vestre Toten Kommune, Leif Waarum ønsket alle velkommen til Raufoss og Fyrverkeriet kulturhus.

Vi hadde 4 meget interessante foredragsholdere:

Monica Rolfsen, professor ved NTNU startet med å fortelle oss at mange norske virksomheter har de siste årene benyttet seg av organisasjonskonseptet Lean, noen med stor suksess, andre med mer blandet erfaring. I boken «Lean blir norsk» gir Rolfsen og kolleger svar på spørsmålet om hva Lean på norsk egentlig betyr. Rolfsen viste oss hva den norske modellen innebærer, hvordan Lean kom til Norge og hvordan det praktiseres i ulike i bilfabrikker, kommuner, sykehus og byggefirmaer.

Hans Christian Gabrielsen nestleder i LO, fortsatte med å snakke om produktivitet og kontinuerlig forbedring. Han minte oss på at Norsk arbeidsliv er historien om omstilling, fra produktivitets tiltakene i Marshall hjelpen etter 2. verdenskrig , produksjonsutvalgene og -avtalene, forpliktelsene i hovedavtalen, medarbeiderdrevet innovasjon og fra 2009 som deltager i Lean Forum Norge sitt Lean arbeid. Han minnet oss på at arbeid med kontinuerlige forbedringer er svært viktig, og må dyrkes fram for å beholde god framdrift. Det hele basert på åpenhet og tillit.

Vestre Toten kommune viste oss en film fra sitt Lean arbeide og hvordan dette foregår ute i virksomheten. De er godt i gang og kan vise til meget gode resultater. De har foreløpig bare startet Lean prosessen i ett begrenset antall avdelinger, og viser forsiktighet med oppstart av nye da det er viktig at avdelinger blir virkelig selvstendig før ressursene flyttes til nye avdelinger. Imponerende utvikling med involverte og engasjerte medarbeidere på alle plan.

Siste foredragsholder var Niklas Modig som i kjent stil gikk gjennom hvordan  man kommer i gang med Lean, hvordan problemene som oppstår underveis kan håndteres og de viktigste kriteriene for å lykkes med Lean over tid. Som alltid en meget god, faglig sterk og engasjerende foredragsholder.

Til slutt var alle invitert til å møtes for å utveksle erfaringer over en matbit og for de som ønsket det, diskutere problemstillinger med foredragsholderne.

Det ble igjen en meget vellykket og inspirerende dag på Raufoss.

Årets Lean dag i Innlandet 2016, med nytt spennende innhold, vil bli arrangert 12. mai neste år. Hold av dagen allerede nå.

Tekst: Per Kristian Østbye, Lean Forum Innlandet

Abonner på vårt nyhetsbrev