Årets Leanprosjekt 2013 - søknadsfrist 15.september

Den nye prisen "Årets Leanprosjekt" har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler og forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise.  

Det betyr at denne prisen er aktuell også for dere som ikke føler at dere kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhet. Mer informasjon om hvordan man søker samt søknadsskjema finner dere her:

 Søknadsfristen er 15.september.

Abonner på vårt nyhetsbrev